เอก โอนไว

0
119

เมื่อยอมให้กิเลสตัณหาครอบงำจิตใจ ความจัญไรก็ตามมามากมาย