คนแบบไหน…ที่เทวดาไม่ให้พร!!!

0
846

ทำไมคนขอพรเป็นล้านแต่เกิดผลบ้าง ไม่เกิดบ้างนั่นเพราะอะไรกัน…

การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดผลส่วนหนึ่งอาจมาจากบารมีของสิ่งนั้นๆแต่อีกส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญที่สุดก็คือ “ตัวคนขอพรเอง”

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกเทพผู้บันดาลพรล้วนมากบุญบารมีและมีเมตตามากแต่ไม่ใช่ทุกคนจะรับพรได้!

สิ่งที่ควรทำเป็นอย่างแรกก็คือปรับตัวเราให้เหมาะสมกับการขอพรนั้นๆ

เช่นหากมีปัญหาในงาน แต่ยังขาดความอดทนขาดเมตตาต่อผู้อื่น ยังคิดเอาเปรียบคนอื่นยังคิดจะโกงทุกวินาที

ยังคิดจะเบียดเบียนคนอื่นขอพรไปก็ไม่ได้ดังปรารถนา

ต้องหมั่นทำงานอย่างตั้งใจ ซื่อสัตย์พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีกช่วยเหลือทุกคนเมื่อมีโอกาสเช่นนี้จึงจะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรสิ่งใดก็สมหวัง

หากมีปัญหาเรื่องเงินแต่ยังเกียจคร้าน แต่ยังเอาเปรียบคนอื่นยังคิดจะพรากประโยชน์คนอื่นยังไม่มีหัวใจที่จะช่วยเหลือใครคนแบบนี้ก็ไม่มีทางได้รับพรเช่นกัน

ต้องแก้ด้วยการประหยัด มัธยัสถ์วางแผนในการใช้เงินอย่างถูกต้องโดยไม่เบียดเบียน เอาเปรียบผู้อื่น

ทำบุญทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเช่นนี้ก็เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นกันขอพรสิ่งใดก็สมหวังเช่นกัน

การสร้างบุญ ด้วยทาน ศีล ภาวนาเป็นหนทางในการเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องมีบุญเป็นของตนเองก่อนจึงจะไปเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้

หากใช้สติปัญญา พิจารณาได้เช่นนี้พรใดที่เหมาะสม ถูกต้อง ถูกศีล ถูกธรรมย่อมเกิดผลแน่นอน

(ที่มา ธ.ธรรมรักษ์)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here