อย่าหยาม คนจน

คนจน แปลว่าคนมีน้อย มีไม่พอใช้ ...  ไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดี ตรงกันข้าม คนมั่งมีบางคน กลับทำแต่เรื่องเลวๆ อย่างไม่มีความละอายแก่ใจ ดังนั้นจงอย่ามองคนแค่เปลือกนอก https://youtu.be/WqYzmpSXPuU

มิตรแท้ สำหรับคนตอแหล

คิดคบกันนาน อย่าคบกันแค่ผลประโยชน์ ความจริงใจควรมีให้กัน https://www.youtube.com/watch?v=pCQRvCu1taA

เอก โอนไว

เมื่อยอมให้กิเลสตัณหาครอบงำจิตใจ ความจัญไรก็ตามมามากมาย https://youtu.be/IQyF9EX9t1g

ปลาร้า ผีเปรต

สูตรลับปลาร้าของคนโลภ เอาเปรียบสังคม https://youtu.be/50fZuUp3J2E

สองพี่น้อง ยอดกตัญญู

คนทำดี ไม่เคยไร้ค่าไม่ว่าอยู่สังคนใหน...ทำดี ย่อมได้ดี https://youtu.be/trkeGjvlw_A  

เจ๊ดา หมูบูด

ความดี...คนดีทำง่าย คนชั่วทำยาก https://youtu.be/ji7ZgYV3Hsk